{:pl}I Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców{:}{:en}1st Pabianice Conference of Young Scientists{:}

{:pl}Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że imprezą towarzyszącą XIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii będzie I Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców. W jej trakcie odbędą się dwie sesje, pierwsza przeznaczona dla studentów I i II stopnia, druga dla doktorantów.

Szczegóły wkrótce, lecz już dziś można zgłaszać swój udział do obu sesji, zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji:

http://13konferencja.edu.pl/rejestracja/

Oraz do przesyłania streszczeń (najpóźniej do 15 października, jednak liczba miejsc jest ograniczona i o przyjęciu pracy mającej akceptację Komitetu Naukowego decydować będzie kolejność przesyłanych prac!)
http://13konferencja.edu.pl/prace/{:}{:en}We are extremely pleased to announce that the 13th Conference of the Polish Society of Physiotherapy will accompany the 1st Pabianice Conference of Young Scientists. There will be two sessions, the first for first and second degree students and the second for doctoral students.

Details soon, but you can register for participation in both sessions now, we invite you to fill in the registration form:
http://13konferencja.edu.pl/en/rejestracja/

And to send abstracts (no later than October 15, however, the number of places is limited and acceptance of work accepted by the Scientific Committee will determine the order of the submitted works!)
http://13konferencja.edu.pl/en/prace/

{:}